รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดส่งฟรี ภายใน 2 - 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน

(ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับผู้จัดส่งด้วย)
 สามารถรับสินค้าได้ที่ Straelen หรือรับเป็นบัตรกำนัลดิจิทัล